Co jest niezbędne aby móc odpytywać API REDD?

Spersonalizowany Token, który umożliwia uzyskanie dostępu do Bazy Danych.

Jak mogę otrzymać taki Token?

Token jest generowany indywidualnie dla każdego Klienta po podpisaniu Umowy i jest ważny w okresie jej obowiązywania.

Co mam zrobić z otrzymanych Tokenem?

W nagłówku dowolnego zapytania należy podać otrzymany Token.

HEADERS

Authorization: Token YOUR_ACCESS_TOKEN

GET /get-office-hash/

Parameters

  • address_street (string) - street name e.g. Aleje Jerozolimskie 46, Złota 61 etc.
  • address_city (string) - city name e.g. Warszawa, Kraków, Wrocław etc.

Request

Headers

Authorization: Token YOUR_ACCESS_TOKEN

BODY (sample data)

address_street: Złota address_city: Warszawa

Response

Headers

Content-Type: application/json

Body

[ "de75e639138cfd757222172c1ff1fde7420bbf9f43b779b98003d278cd781337", "8f09c3f9bced8c84ff944332486221ecf8413a7317b0167b74218a5344478be0", "ecbd858f600877c7c822b9b539615d6668f650c4d9952cd3ba9cc3103d459de3" ]

GET /offices/OFFICE_HASH_FROM_GET_OFFICE_HASH/

Request

HEADERS

Authorization: Token YOUR_ACCESS_TOKEN

Response

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

{ "updatedAt": "2020-03-17T02:20:18.604367+01:00", "minRentalYears": 5, "minRentalYearsToNegotiate": false, "minRentalYearsIndefinite": false, "totalArea": 2644, "rentFrom": "22.00", "totalAreaNetto": 20680, "totalAreaBrutto": 23500, "parkingGroundRent": null, "parkingGroundRentCurrency": "EUR", "parkingUndergroundRent": "180.00", "parkingUndergroundRentCurrency": "EUR", "parkingAreaFactor": 90.0, "geoLatitude": "52.2304100000000000", "geoLongitude": "21.0016570000000000", "addressStreet": "Złota 59", "addressCity": "Warszawa", "addressZipcode": "00-120", "district": "Śródmieście", "market": "Warszawa", "certificates": [ "BREAM certifiaction" ], "photos": [ { "id": 167, "image": "IMAGE_URL", "contentType": 10, "objectId": 443, "imageThumbnail": "IMAGE_THUMBNAIL_URL", "mainPhotoThumbnail": "MAIN_PHOTO_THUMBNAIL_URL", } { "id": 202, "image": "IMAGE_URL", "contentType": 10, "objectId": 443, "imageThumbnail": "IMAGE_THUMBNAIL_URL", "mainPhotoThumbnail": "MAIN_PHOTO_THUMBNAIL_URL", } { "id": 622, "image": "IMAGE_URL", "contentType": 10, "objectId": 443, "imageThumbnail": "IMAGE_THUMBNAIL_URL", "mainPhotoThumbnail": "MAIN_PHOTO_THUMBNAIL_URL", } ] "status": 1, "buildingClass": "A", "commissioningYear": 2006, "name": "Lumen A", "commonAreaFactor": "6.00" }

GET /office-units/OFFICE_HASH_FROM_GET_OFFICE_HASH/

Request

HEADERS

Authorization: Token YOUR_ACCESS_TOKEN

Response

HEADERS

Content-Type: application/json

BODY

[ { "buildingName": "Lumen A", "area": 219, "floor": 6, "planImage": "PLAN_IMAGE_URL", "updatedAt": "2020-01-15T15:16:20.036267+01:00", "availableFrom": "2020-09-01T00:00:00+02:00", "canBeDivided": false, "unitRetail": "Office", "status": "Available" }, { "buildingName": "Lumen A", "area": 419, "floor": 5, "planImage": "PLAN_IMAGE_URL", "updatedAt": "2020-01-15T15:16:20.036267+01:00", "availableFrom": "2020-09-01T00:00:00+02:00", "canBeDivided": false, "unitRetail": "Office", "status": "Available" } ]