Roma Tower. Liebrecht&WooD dołącza do spółki z archidiecezją i BBI

Spółka BBI Development poinformowała o zmianie struktury zadłużenia spółek realizujących projekt Roma Tower u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie. To konsekwencja przystąpienia do przedsięwzięcia grupy Liebrecht&WooD jako nowego współinwestora.

“Spółka współkontrolowana przez BBI Development SA: PW sp. z o.o. sp.k. (dalej: „PW”), powołana wspólnie z Archidiecezją Warszawską dla realizacji projektu deweloperskiego Roma Tower (…), dokonała całkowitej i przedterminowej spłaty finansowania pomostowego na łączną kwotę główną wynoszącą 25 mln PLN wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętego przez PW na podstawie umowy pożyczki z dnia 4 grudnia 2019 roku” – poinformowała spółka w komunikacie.

“11 stycznia 2022 roku, spółka kontrolowana przez BBI Development SA: Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A. (dalej: „PD7”) – będąca jednostką dedykowaną w ramach grupy BBI do realizacji projektu – zawarła z podmiotem finansującym przedsięwzięcia deweloperskie – umowę pożyczki, na podstawie której PD7 zaciągnęła pożyczkę w kwocie 11.250 tys. PLN, która zostanie wypłacona PD7 jednorazowo, jeszcze w styczniu 2022 roku” – czytamy.

Roma Tower w Warszawie

“Zarząd BBI Development SA wyjaśnia, że powyższa spłata całości dotychczasowego zadłużenia PW oraz zmiana struktury zadłużenia spółek realizujących projekt jest konsekwencją przystąpienia do tego projektu grupy Liebrecht&WooD, jako nowego współinwestora oraz uruchomienia przez tego inwestora finansowania dla spółki PW. Przystąpienie wspomnianego inwestora umożliwiło – zgodnie z zapowiedzią – spłatę dotychczasowego zadłużenia PW z tytułu finansowania projektu, zaś nowa umowa pożyczki zaciągnięta przez PD7 ma służyć realizacji potrzeb finansowych Grupy, w tym potrzeb w ramach projektu” – napisano.

170-metrowy wieżowiec Roma Tower będzie realizowana na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek zapewni ok. 55 tys. mkw. powierzchni, w której znajdą się biura oraz luksusowy hotel.

BBI z pozytywnym wynikiem due diligence projektu Roma Tower

PW, spółka współkontrolowana przez BBI Development otrzymała od inwestora branżowego pismo z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu due diligence dla Roma Tower.

– Otrzymane oświadczenie inwestora o pozytywnym wyniku Due Diligence jest jednym z warunków kontynuowania dalszych negocjacji. Pozytywny wynik Due Diligence nie przesądza o zawarciu z inwestorem wiążącej umowy, który to proces wymaga jeszcze wynegocjowania i uzgodnienia akceptowalnych przez wszystkie strony warunków oraz parametrów ewentualnej transakcji – napisano w komunikacie BBI.

Przypomnijmy, na początku kwietnia br. BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warszawską, z którą zawiązał spółkę celową PW do realizacji Roma Tower zawarły z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu Roma Tower.