BBI z pozytywnym wynikiem due diligence projektu Roma Tower

PW, spółka współkontrolowana przez BBI Development otrzymała od inwestora branżowego pismo z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu due diligence dla Roma Tower.

– Otrzymane oświadczenie inwestora o pozytywnym wyniku Due Diligence jest jednym z warunków kontynuowania dalszych negocjacji. Pozytywny wynik Due Diligence nie przesądza o zawarciu z inwestorem wiążącej umowy, który to proces wymaga jeszcze wynegocjowania i uzgodnienia akceptowalnych przez wszystkie strony warunków oraz parametrów ewentualnej transakcji – napisano w komunikacie BBI.

Przypomnijmy, na początku kwietnia br. BBI Development wspólnie z Archidiecezją Warszawską, z którą zawiązał spółkę celową PW do realizacji Roma Tower zawarły z inwestorem branżowym (spółką zależną zagranicznej grupy deweloperskiej) list intencyjny wyrażający wolę obu stron do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia przyszłej umowy inwestycyjnej dotyczącej dalszej realizacji projektu Roma Tower.