Redd Loader
Powrót do listy

REDD przedłuża umowę z Głównym Urzędem Statystycznym na przekazywanie danych

22.01.2024 Prasa

Główny Urząd Statystyczny przedłużył umowę z REDD na przekazywanie danych o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. W ramach współpracy firma REDD nadal będzie dostarczać GUS dane analityczne pozwalające prowadzić eksperymentalne badania statystyczne, których celem jest opracowanie metodologii monitorowania zmian na rynku najmu nieruchomości biurowym w Polsce w oparciu o źródła pozastatystyczne. Współpraca między REDD i GUS trwa od 2021 roku.

Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w dostarczaniu danych do GUS. W naszej ocenie to porozumienie umacnia pozycję REDD jako kluczowego dostawcy danych analitycznych, wspierających eksperymentalne badania statystyczne GUS na polskim rynku nieruchomości biurowych – mówi Tomasz Ogrodzki, CEO REDD Group.

REDD analizuje 2,7 tys. budynków w 51 miastach, korzystając z zaawansowanych technologicznie narzędzi. Firma udostępnia informacje o warunkach najmu, aktualnej ofercie powierzchni komercyjnych do wynajęcia czy wysokości czynszów. –  Mówimy też o trendach i prognozach – zaznacza Krzysztof Foks, Head Of Research, REDD. W ocenie ekspertów REDD misją statystyki publicznej jest gromadzenie i udostępnianie danych, które stanowią źródło wiedzy w skali makro oraz drogowskaz dla administracji rządowej, przedsiębiorców czy firm inwestujących w Polsce. 

Dane GUS służą ocenie sytuacji gospodarczej na tle danych historycznych. W bazach danych gromadzone są różne informacje m. in. o demografii, finansach, cenach i handlu, edukacji czy nieruchomościach mieszkaniowych. Dzięki REDD w tym obrazie pojawia się również wiedza o sektorze nieruchomości komercyjnych, w tym o budynkach biurowych i magazynowych. 

Nawiązując współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym, stworzyliśmy historyczną możliwość holistycznego spojrzenia na cały rynek nieruchomości, zarówno dla administracji, jak i uczestników rynku, w tym firm zagranicznych inwestujących w Polsce – dodaje Tomasz Ogrodzki, CEO REDD Group. 

Każdego miesiąca w naszej bazie aktualizujemy miliony informacji dotyczących rynku nieruchomości, które przechowywane są w nowoczesnych i bezpiecznych centrach danych – podkreśla Krzysztof Foks, Head Of Research, REDD.

Daje to olbrzymie możliwości dla analityków, a podmiotom korzystającym z raportów i opracowań GUS otwiera drogę do poszerzenia wiedzy o wpływie nieruchomości na rozwój polskiej gospodarki.

Doświadczenie zdobyte w ramach dotychczasowej współpracy z firmą REDD potwierdzają słuszność działań podejmowanych przez statystykę publiczną w kierunku wykorzystania danych pochodzących ze źródeł pozastatystycznych w różnych obszarach statystyki. A jednym z takich obszarów jest rynek najmu nieruchomości komercyjnych – mówi Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Badanie zjawisk zachodzących na tym rynku, jak dodaje Dominik Rozkrut, Prezes GUS, stanowi znaczące wyzwanie dla statystyki publicznej. Podczas, gdy statystyka publiczna dysponuje danymi dotyczącymi transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych, które pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości, to w źródłach administracyjnych brak jest informacji umożliwiającymi obserwację rynku najmu tych nieruchomości. Dlatego też, niepubliczne bazy danych mają istotne znaczenie, i to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach,  dla rozwoju tego obszaru statystyki, a dane dostarczane do GUS przez REDD częściowo wypełniają istniejącą lukę informacyjną w tym zakresie. 

Nie jest to jednak jedyna zaleta pozyskiwanych danych – podkreśla Dominik Rozkrut, Prezes GUS. O ich potencjale świadczy przede wszystkim zakres gromadzonych informacji, które pozwalają na charakterystykę zarówno nieruchomości będących przedmiotem najmu, jak i warunków zawieranych transakcji. 

Dostęp do danych jakościowych umożliwia zastosowanie bardziej zaawansowanych niż obecnie wykorzystywane metod opracowywania danych, to jest metod ekonometrycznych, takich jak np. modele regresji hedonicznej.

O REDD: 

REDD, to firma technologiczna, która stworzyła największą i najnowocześniejszą bazę danych o rynku nieruchomosci biznesowych w tej części Europy. Platforma od 4 lat zmienia sposób myślenia o nieruchomościach i buduje fundamenty dla transparentnego i innowacyjnego sektora. Dzięki wykorzystaniu big data, dane mogą być analizowane praktycznie w czasie rzeczywistym, umożliwiając profesjonalistom z branży podejmowanie trafnych decyzji. Platforma nie tylko dostarcza dane, ale również oferuje narzędzia, które umożliwiają wielowymiarową analizę i optymalne wykorzystanie informacji.

Obróć urządzenie pionowo