Redd Loader
Wszystkie wpisy

Cromwell kupuje w Krakowie i Poznaniu

24.06.2019 Aktualności

Jak podaje shentonwire.net, łączna wartość transakcji w Polsce i we Francji wynosi blisko 247 mln euro.
W ramach akwizycji REIT, zarządzany przez Cromwell EREIT Management Pte. Ltd, przejmie trzy nieruchomości we Francji oraz trzy obiekty biurowe w Polsce: dwa w Krakowie i jeden w Poznaniu.

Łączna powierzchnia krakowskich aktywów biurowych, które trafią do portfela funduszu wynosi 34 295 mkw. Oba biurowce – według informacji realassets.ipe.com – są w 100 proc. wynajęte. Poznańska nieruchomość liczy 42 267 mkw. i również  jest w 100 proc. wynajęta (według stanu na 1 marca br.)

Dzięki akwizycjom w Poznaniu i Krakowie, wartościowy udział polskich nieruchomości w portfelu REIT-u wzrośnie do 11,8 proc. – informują zagraniczne media. Z kolei cały portfel urośnie do 103 nieruchomości, z 97 poprzednio, przy szacowanej wartości 2 mld euro.

Obróć urządzenie pionowo