Redd Loader
Wszystkie wpisy

REDD przekazuje dane do GUS. Podpisano porozumienie

22.02.2021 Aktualności

REDD Real Estate Digital Data (REDD), niezależna platforma dostarczająca dane o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, podpisała porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). Platforma, w ramach pilotażowego projektu, dostarczać będzie do GUS dane analityczne pozwalające prowadzić eksperymentalne badania statystyczne, których celem jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku nieruchomości biurowym w Polsce. 
Mając na uwadze rosnące potrzeby odbiorców na dane, Główny Urząd Statystyczny prowadzi działania zmierzające do zwiększenia potencjału informacyjnego swoich zasobów.

– Jednym z priorytetowych działań Głównego Urzędu Statystycznego jest rozpoznawanie nowoczesnych, niepublicznych systemów informacyjnych, które mogą stanowić źródło danych dla badań realizowanych w ramach polskiej statystyki publicznej. Dlatego też, Urząd na coraz szerszą skalę pozyskuje informacje pochodzące z pozastatystycznych baz danych, analizując je pod kątem możliwości ich wykorzystania w badaniach statystycznych. Pozyskane zbiory danych pozwolą statystyce publicznej po raz pierwszy na podjęcie działań rozwojowych, których celem będzie opracowanie eksperymentalnych wskaźników umożliwiających prowadzenie przekrojowych i dogłębnych analiz rynku najmu komercyjnych nieruchomości biurowych. Współpraca z REDD to kolejny krok w rozwoju statystyki nieruchomości komercyjnych opartej na nowoczesnych rozwiązaniach – mówi Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny już od wielu lat pozyskuje dane pochodzące z pozastatystycznych źródeł danych dzięki współpracy z jednostkami administracji publicznej, a także od prywatnych gestorów danych. Należą do nich między innymi ministerstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,  Komisja Nadzoru Finansowego, podmioty prowadzące rejestry urzędowe, czy też przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne.  Od teraz, ma możliwość skorzystania również z danych platformy REDD.

Dane dotyczące najmu nieruchomości biurowych to nowy rozdział statystyki publicznej

GUS gromadzi dane, a na ich podstawie opracowuje informacje wynikowe dotyczące różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego kraju, w tym w szczególności udostępnia opracowania dotyczące m.in. stanu i ochrony środowiska, społeczeństwa oraz różnych aspektów życia ludności, a także funkcjonowania poszczególnych obszarów gospodarki narodowej, w tym także rynku nieruchomości.

Obecnie głównym źródłem informacji prezentowanych przez statystykę publiczną na temat tego rynku w Polsce, są dane  pozyskiwane z publicznego Rejestru Cen Nieruchomości. Dane dostarczane przez REDD otworzą natomiast  przed statystykami Urzędu nowe możliwości prowadzenia analiz kluczowego obszaru nieruchomości komercyjnych – sektora biurowego.

– To niezwykle istotna współpraca dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz szeroko rozumianego sektora finansowego. Dostarczane przez nas do GUS dane wypełniają lukę informacyjną dotyczącą obszaru najmu nieruchomości komercyjnych, który w ciągu ostatnich 30 lat ukształtował się na jedną z ważniejszych gałęzi polskiej rzeczywistości ekonomicznej. Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w tym istotnym wydarzeniu dla statystyki publicznej w Polsce. Każdego miesiąca w naszej bazie aktualizujemy ponad milion informacji dotyczących rynku nieruchomości, które przechowywane są w nowoczesnych i bezpiecznych centrach danych. Daje to olbrzymie możliwości dla analityków, a podmiotom korzystającym z raportów i opracowań GUS otwiera drogę do poszerzenia wiedzy o wpływie nieruchomości na rozwój polskiej gospodarki  – mówi Piotr Smagała, współzałożyciel i dyrektor zarządzający REDD.

Największa baza w Polsce

REDD Real Estate Digital Data jest największą bazą danych monitorującą rynek biurowy w Polsce. Analitycy monitorują 2 tys. budynków zlokalizowanych w 26 miastach 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Agregowanie danych w chmurze umożliwia szybkie i równoczesne procesowanie dowolnej liczby informacji, jak również prowadzenie nielimitowanych operacji na danych.

Misją ekspertów REDD jest dostarczanie najbardziej transparentnych i rzetelnych danych. Korzystając z zaawansowanych technologicznie narzędzi, REDD udostępnia informacje o warunkach najmu, aktualnej ofercie powierzchni komercyjnych do wynajęcia, wysokości stawek czynszów czy trendów i prognoz dotyczących sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych. Każda transakcja zaczyna się w REDD.

 

Obróć urządzenie pionowo