Redd Loader
Platforma REDD wchodzi na rynek magazynowy.
Wszystkie wpisy

REDD ANALYTICS | Małe i średnie firmy dalej zwalniają biura. Trzy dowody

09.06.2020

#1. Ponad cztery tysiące wolnych biur. Wzrost o 18% w porównaniu z końcem marca

  • W pierwszym kwartale roku zasoby dostępnych modułów poruszały się stabilnie w granicach 3650 – 3750. Punktem przełomowym, w którym zaobserwowano wejście w wyraźny trend wzrostowy był początek kwietnia.
  • Dane REDD wskazują, że w ciągu dwóch miesięcy (kwiecień/ maj) na dwudziestu pięciu rynkach w Polsce przybyło 675 modułów biurowych, które nie zostały zaabsorbowane przez nowe umowy najmu zawarte w tym okresie.
  • Powyższe przestrzenie zasiliły łączne zasoby dostępnych biur, które na koniec zeszłego tygodnia wynosiły 4346 modułów (wzrost o 18 proc. w porównaniu do końca marca).

#2. Dostępne biura mniejsze o 20%

  • Średnia powierzchnia dostępnych biur do wynajęcia spadła o ponad 20 proc. i wynosi 419 m kw. w porównaniu z początkiem marca 2020 (527 m kw.).
  • Trend widoczny na poniższym wykresie jest wynikiem pojawiania się na rynku dużej liczby modułów biurowych o powierzchni poniżej średniej.

#3. Średnio 30 modułów biurowych zasila podaż każdego tygodnia

  • Od końca marca nie zanotowano żadnego tygodnia, w którym bilans wynajętych i zwolnionych modułów biurowych byłby na korzyść strony popytowej.
  • Średnio co tydzień na rynek trafia 31 modułów, które zasilają stronę podażową.

Podsumowanie i wnioski

Powyższe obserwacje dostarczają dowodów na poparcie hipotezy o zwolnieniach powierzchni biurowej głównie przez małe i średnie firmy, które najczęściej są najemcami modułów poniżej 500 m kw.

Dla szerszego obrazu, wyciągając wnioski, należy jednak zwrócić również uwagę na to, jak liczba wolnych modułów koreluje z zasobami dostępnej powierzchni wyrażonej w m kw. Dane REDD wskazują, że w okresie kwiecień i maj dostępna powierzchnia wzrosła o 175.250 kw. do poziomu 2.408 tys. m kw. Biorąc pod uwagę liczbę nowych modułów (675) i przyrost powierzchni (175 tys. m kw.) możemy określić, że średnia wielkość nowego modułu wyniosła ok. 260 m kw. Takie dane mogą sygnalizować, że obecne trendy dotyczą głównie małych i średnich najemców. W badanym okresie nie zaobserwowano ponadprzeciętnych ruchów w odniesieniu do dużych powierzchni. Ze względu na większą stabilność dużych firm oraz długoterminowe warunki najmów, ewentualne efekty pandemii COVID-19 i recesji gospodarczej będą miały inną dynamikę – często zauważalną ze znacznym opóźnieniem – mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Newsletter

Ponad 14 mld danych do Twojej dyspozycji.

Dołącz do Newslettera

Adres e-mail

Gotowe!

Raport został wysłany na podany adres e-mail.

Obróć urządzenie pionowo