Redd Loader
Wszystkie wpisy

DataOps / DevOps

04.03.2022 Inne

Opis stanowiska:

 • Opracowanie kryteriów technicznych, kryteriów relacyjnych oraz schematu infrastruktury hurtowni danych.
 • Analiza i selekcja rozwiązań infrastrukturalnych; udział w projektowaniu architektury technicznej narzędzi do automatycznego pozyskiwania danych, opracowanie schematów relacyjnych; sformułowanie założeń programistycznych ww. narzędzi; opracowanie założeń programistyczno-technicznych dotyczących częstotliwości pobierania danych; monitoring i weryfikacja poprawności ww. opracowanych zagadnień.
 • Opracowanie założeń programistycznych oraz statystyczno-programistycznych dotyczących formatowania danych.
 • Opracowanie opisu oraz założeń algorytmów statystycznych; wsparcie przy opracowaniu kryteriów techniczno-programistycznych dla środowisk uczenia maszynowego; wsparcie zespołu ML w weryfikacji poprawności typów danych oraz ich struktury.
 • Definiowanie zakresu procesu badawczego, wsparcie zespołu badawczego w zakresie dostarczanych danych oraz modeli ML; bieżąca weryfikacja i kontrola funkcjonowania hurtowni danych, narzędzi do pozyskiwania danych; monitoring zużycia i obciążenia infrastruktury.
 • Rewizja architektury infrastruktury oraz narzędzi do automatycznego pozyskiwania danych w środowisku produkcyjnym; weryfikacja i optymalizacja procesów przetwarzania danych oraz zużycia i obciążenia infrastruktury; inspekcja poprawności i kompletności danych przetwarzanych przez ww. narzędzia; kontrola optymalizacji skryptów, aktualizacji bibliotek i algorytmów; wsparcie zespołu ML w pracach nad wdrożeniem modeli na środowisku produkcyjnym.
 • Udział w projektowaniu architektury aplikacji; wsparcie zespołu wdrożeniowego w odpowiednim stworzeniu optymalnego procesu przepływu danych między hurtownią a aplikacją.
 • Współpraca z programistam i w celu stworzenia niezawodnej i skalowalnej infrastruktury.

 

Wymagania:

 • Znajomość usług chmurowych, takich jak: AWS, Google Cloud czy Azure.
 • Bardzo dobra umiejętność programowania, projektowania, budowania i utrzymania środowisk chmurowych, a także konfiguracji i optymalizacji serwerów oraz infrastruktury.
 • Wdrażanie i konserwacja systemów Azure/AWS/Google.
 • Monitorowanie aplikacji, manipulacja danymi, generowanie raportów, identyfikacja i zarządzanie problemami.
 • Umiejętność planowania i optymalizacji wydajności systemów.
 • Umiejętność tworzenia niezawodnej i skalowalnej infrastruktury.
 • Doświadczenie w korzystaniu z technologii konteneryzacji i automatycznego wdrażania, takich jak Docker i Kubernetes.
 • Wiedza i doświadczenie w używaniu Pythona i SQL do tworzenia modułowych, niezawodnych i skalowalnych potoków danych.
 • Znajomość procesów przetwarzania danych oraz Machine Learning.
 • Dobra znajomość procesów i zagadnień związanych z AI oraz modeli Machine Learning.

 

Oferujemy: 

 • Innowacyjną pracę w firmie PropTech z TOP 25 na świecie
 • Umowa o pracę (pełen etat wynagrodzenie współfinansowane w ramach projektu “Opracowanie inteligentnego narzędzia do szacowania wartości nieruchomości biurowych REDD AI” przez 16 miesięcy)
 • Możliwość stałego rozwijania własnej wiedzy i kompetencji
 • Pracę w nowoczesnym biurowcu
 • Niezbędne narzędzia pracy (MacBook) oraz dostęp do oprogramowania wspierającego pracę
 • Dołączenie do zgranego zespołu z doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Prywatny pakiet medyczny

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji z klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” na adres

hr@reddplatform.com

 

 

„Stanowisko pracy stworzone na potrzeby realizacji przez REDD AI Sp. z o.o. projektu „Opracowanie inteligentnego narzędzia do szacowania wartości nieruchomości biurowych REDD AI” nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-077/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022, I Oś priorytetowa Badania, Rozwój, i Komercjalizacja wiedzy, Działanie I. Inwestycje Przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 1″

Obróć urządzenie pionowo